den  /  noc
ZO OS KOVO Doprava TŽ a.s. OJ 950
Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojený.
-- Napoleon Bonaparte

» Bezpečnostní přestávka

 veřejný     26.1.2015

Má-li zaměstnanec podle zvláštních předpisů nárok na bezpečnostní přestávku, tato se poskytne v požadovaném rozsahu a vždy se započte do pracovní doby;


- pokud se kryje doba bezpečnostní přestávky s přestávkou na jídlo a oddech, také se započte do pracovní doby;


- nejznámější bezpečnostní přestávky: řidiči mají nárok na 45 minut přestávky po 4,5 hodinách nepřetržité jízdy nebo přestávka při zrakové zátěži 5 - 10 minut pod 2 hodinách nepřetržité zrakové zátěže (= nepřetržitá práce s počítačem)Zdroj: Zákoník práce § 89 ZP + prováděcí předpisy ke konkrétním pracím (např. nařízení vlády č.361/2007 Sb.)

Nacházíte se: Domů / Kovopedie
 ARTsystem
© Created by Arton