den  /  noc
ZO OS KOVO Doprava TŽ a.s. OJ 950
Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojený.
-- Napoleon Bonaparte

» Diskriminace

 veřejný     26.1.2015

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit rovné zacházení se zaměstnanci;


- je zakázána jakákoliv přímá či nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování a navádění k diskriminaci;


- za diskriminaci se však nepovažuje rozdílné zacházení, které vychází z povahy práce (např. pokud je nějaká práce ze zdravotních důvodů určena pouze mužům, nepovažuje se za diskriminaci, že na ni není přijata žena apod.) nebo pokud ze souvislostí vyplývá, že tento důvod představuje podstatný a rozhodující požadavek na výkon práce (např. pokud zaměstnavatel vnitřním předpisem omezuje práci příbuzných ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti apod.)Zdroj: Zákoník práce § 16 - 17

Nacházíte se: Domů / Kovopedie
 ARTsystem
© Created by Arton