den  /  noc
ZO OS KOVO Doprava TŽ a.s. OJ 950
Dřív rozbiješ atom, než pomluvu.
-- Albert Einstein

» Evidence pracovní doby

 veřejný     26.1.2015

Zaměstnavatel je povinen u jednotlivých zaměstnanců evidovat odpracovanou dobu vč. začátků a konců směn, práci přesčas (event. další dohodnutou práci přesčas ve zdravotnictví), noční práci, dobu odpracovanou během pracovní pohotovosti a samotnou pracovní pohotovost během, které k výkonu práce nedošlo;


- ač to v § 96 ZP není uvedeno, je vhodné, aby evidence pracovní doby obsahovala také přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky (pokud o přestávkách zaměstnavatel nevede záznamy jinde) - jejich evidence je v praxi kontrolními orgány (inspekcí práce) vyžadována a má to svou logiku, jiným způsobem než jejich evidencí není zaměstnavatel schopen jejich poskytnutí prokázat.


Zdroj: Zákoník práce § 96

Nacházíte se: Domů / Kovopedie
 ARTsystem
© Created by Arton