den  /  noc
ZO OS KOVO Doprava TŽ a.s. OJ 950
Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost.
Tím prvním si ovšem nejsem tak jist.
-- Albert Einstein

» Informování a projednání

 veřejný     9.3.2015

Zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnance informovat o: ekonomické a finanční situaci firmy a jejím pravděpodobném vývoji, činnosti zaměstnavatele a jejím vlivu na životní prostředí, právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovně-právních vztazích, změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele, pracovních podmínkách a jejich změnách, nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou a o bezpečnosti práce.


Zaměstnavatelé jsou povinni se zaměstnanci projednávat: pravděpodobný hospodářský vývoj, zamýšlené strukturální změny zejména s ohledem na případné hromadné propouštění, nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, přechod práv a povinností na jiné zaměstnavatele a bezpečnost práce;
- povinnost informovat a projednávat provádí zaměstnavatel prostřednictvím odborů a rad zaměstnanců, pokud u něj nepůsobí, pak projednává a informuje všechny zaměstnance bez výjimky;
- forma projednávání a informování není zákonem dána.Zdroj: Zákoník práce § 276 - 280

Nacházíte se: Domů / Kovopedie
 ARTsystem
© Created by Arton