den  /  noc
ZO OS KOVO Doprava TŽ a.s. OJ 950
Nevzdělanost a hloupost je největší zlo společnosti.
-- Jan Werich

» Bossing a Mobbing, šikana

 veřejný     14.7.2015
»Bossing

Je jedním z podob šikany na pracovišti, které se dopouští nadřízený pracovník.


Šikana se může projevovat jako: přehnané kontrolování plnění povinností či docházky, neschválení dovolené, arogantní chování, neodůvodněné nerovné zacházení s některými zaměstnanci, nepřiměřený postih zaměstnance, slovní urážky, nedocenění práce či častá a neoprávněná kritika, zesměšňování před kolegy, zadávání příliš složitých úkolů (na které nemá podřízený kvalifikaci nebo jsou nesplnitelné), zabraňování přístupu k informacím např. od nadřízených-vede k neinformovanosti, nemožnost vyjádřit svůj názor nebo navrhnout své návrhy, bezdůvodné vyhrožování výpovědí (ukončením služebního poměru), přemíra přesčasů, apod.


Pozor: standardní užití pravomocí či oprávnění nadřízeného nelze s bossingem zaměňovat! Pokud nadřízený např. nepřizná prémii zaměstnanci, neboť jeho pracovní výkon za dané období to neodůvodňoval, nelze hovořit o šikaně. U bossingu je postavení nadřízeného zneužíváno k ponížení či zastrašení podřízeného.


»Mobbing

Projevy a důsledky mobbingu mohou být velmi podobné Bossingu, rozdíly vyplývají pouze z toho, že šikanující je na srovnatelné pracovní pozici. Jde tedy spíše o drobné opakující se ústrky, jež zaměstnanci dlouhodobě znepříjemňují život.


Příklady: vytváření sociální izolace, verbální napadání, zastrašování, zesměšňování soukromého života oběti, jejích individuálních odlišností, sexuální obtěžování, šíření fám a pomluv, vytváření překážek či znepříjemňování plnění pracovních úkolů, apod.Zdroj: internet, wikipedie

Nacházíte se: Domů / Kovopedie
 ARTsystem
© Created by Arton